Để cải thiện dịch vụ và phục vụ khách hàng được tốt hơn, rất mong quý khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

1. Anh /Chị biết DaviCons từ đâu? *

2. Về chất lượng, thẩm mỹ công trình thi công (đánh giá chung)? *

3. Về chất lượng vật tư đưa vào công trình? *

4. Về chất lượng sản phẩm thiết kế kiến trúc và nội thất (đánh giá chung)? *

5. Về tinh thần làm việc nhân viên tư vấn và thiết kế? *

6. Về cách điều hành của chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật công trường? *

7. Về tổ đội thi công, công nhân xây dựng tại công trường? *

8. Về nhân viên kế toán, công nợ, Qs, Qc? *

9. Những điều anh /chị rất hài lòng về dịch vụ của DaviCons? *

10. Những điều anh / chị không hài lòng về dịch vụ của DaviCons? *

11. Góp ý để cải thiện dịch vụ của DaviCons? *

Cảm ơn Anh / Chị đã cho ý kiến phản hồi về dịch vụ của DaviCons, chúng tôi cam kết sẽ thay đổi, cải tiến hàng ngày để đạt mục tiêu: "Công trình sau luôn tốt hơn công trình trước".

Trân trọng cảm ơn.